Castellano

 

Lankide agurgarriak,

EDEX irabazi asmorik gabeko gizarte-erakundea da, eta neska-mutikoen eta nerabeen garapen positiboarekin konprometituta dago; horretarako, bizitzarako trebetasunen ereduan oinarritutako heziketa programak jartzen ditu abian. Gure indarra haurren eskubideen sustapenean, herritartasunerako hezkuntzan eta osasunerako hezkuntzan jartzen dugu. Zenbait hamarkadatako ibilbide horri esker, Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsi egin zuen berdintasunaren arloan egiten dugun lana, Berdintasuna sarien azken edizioan.

 

Hezkuntza afektibo-sexuala nerabezaroan

 

Oraingo honetan, eta berriro ere Bizkaiko Foru Aldunditik jasotako laguntzari esker, “Zintzo-mintzo. Proposamen sextimentala” tresna didaktikoa aurkezten dugu. Komunikazio hezigarriko estrategia da, eta bere helburua nerabeen ongizatea sustatzea da, bizitzarako trebetasunen eta balioen hezkuntzaren inguruko entrenamendua eginez. Kasu honetan, afektuen eta sexualitatearen munduaren miaketan jartzen du indarra, betiere, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko eta genero indarkeria prebenitzeko.

Materiala 14 eta 16 urte bitarteko nerabeei dago zuzenduta. Ikus-entzunezko 10 pilula dituen CD bat da; marrazki bizidunen formatua daukate eta bakoitzak hiru minutuko iraupena dauka. Baliabide honekin batera, hezkuntza gida ere aurkezten da; gidak 20 jarduera ditu, proposatutako edukiak hartzaileekin batera lantzeko.

Honekin batera doakizuen liburuxkan aurki dezakezue ekimen honi buruzko informazio gehiago. Gonbidatuta zaudete ekimenean parte hartzera.

 

Eskaerak

 

Tresna didaktiko hau erabiltzeko interesa dutenek, eskaera egin ahal izango dute posta elektronikoz (osasunkume@edex.es) edo honi erantsitako eskaera-orria bidali ahal izango dute 944 275 709 fax-zenbakira edo EDEXera: Indautxu kalea 9, 48011 Bilbao.

Material eskaerak stock-a agortu arte banatuko dira, heltzen diren hurrenkeran.

 

Informazio gehiago

 

Oihana Rementeria: 944 425 784

 
 


Euskara

 

Estimadas/os compañeras/os,

EDEX es una organización social no lucrativa comprometida con el desarrollo positivo de niñas, niños y adolescentes, mediante la puesta en marcha de programas educativos basados en el modelo de habilidades para la vida. Nuestro énfasis se focaliza en la promoción de los derechos de la infancia,  la educación para la ciudadanía y  la educación para la salud. Esta trayectoria de décadas llevó a la Diputación Foral de Bizkaia a reconocer nuestro trabajo en materia de igualdad en la última edición de los premios Berdintasuna.

 

Educación afectivo-sexual en la adolescencia

 

En esta ocasión, y gracias al apoyo recibido nuevamente de la Diputación Foral de Bizkaia, presentamos la herramienta didáctica “Retomemos. Una propuesta sextimental”. Una estrategia de comunicación educativa que busca promover el bienestar adolescente mediante el entrenamiento en Habilidades para la Vida y la educación en valores. En este caso se pone el énfasis en la exploración del mundo de los afectos y la sexualidad para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género.

Este material, dirigido a adolescentes de entre 14 y 16 años, está compuesto por un CD que incluye 10 píldoras audiovisuales en formato de dibujo animado de tres minutos de duración cada una. Acompaña este recurso la correspondiente guía educativa, que presenta un total de 20 actividades para abordar con la población destinataria los contenidos propuestos.

En el folleto que adjuntamos podréis encontrar más información sobre esta iniciativa en la que os invitamos a participar.

 

Solicitudes

 

Quienes tengan interés en utilizar esta herramienta didáctica, podrán realizar una petición a través de correo electrónico (osasunkume@edex.es) o enviar la hoja de solicitud que se adjunta al fax 944 275 709 o a EDEX: c/Indautxu 9, 48011 Bilbao.

Atenderemos las solicitudes del material por orden de llegada hasta agotar el stock.

 

Más información

 

Oihana Rementeria: 944 425 784