Si no puede ver correctamente este correo electrónico pulse aquí

euskera

Taller de Aprendizaje y Servicio Solidario

Aprendizaje y servicio solidario una metodología para la inclusión social

Profesorado

Rafael Mendia Gallardo.

Pedagogo. Presidente de Zerbikas Fundazioa

 

Bilbo-Bilbao
29 y 30 de octubre
Centro Cívico de la Bolsa (Casco Viejo). C/ Pelota nº 10.
Horario: 9:00 a 14:00

Vitoria-Gasteiz
17 y 18 de diciembre
Locales de Sartu-Álava. Portal del Rey, 20 Bajo
Horario: 9:00 a 14:00

Zerbikas Gobierno Vasco
 

Presentación

Zerbikas Fundazioa es una entidad no lucrativa cuya misión es la promoción en Euskadi del Aprendizaje y Servicio Solidario.

El Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) es un modelo educativo que facilita el aprendizaje de contenidos, destrezas y valores de una manera práctica: interviniendo sobre necesidades reales detectadas en el entorno.

Es una forma de trabajo basada en una metodología de proyectos que puede ser utilizada en diferentes contextos socioeducativos, en la que quienes la protagonizan, planificándola, desarrollándola y evaluándola, aprenden de manera práctica valores y competencias fundamentales para su inclusión social y laboral.

Favorece el aprendizaje significativo y la solidaridad, ofreciendo la oportunidad de realizar una experiencia de servicio a las demás personas. Las ventajas que ofrece para favorecer procesos de inclusión y el desarrollo de la autoestima, hace que se configure como una metodología adecuada para revertir y prevenir procesos de exclusión.

De este modo, personas tradicionalmente receptoras de intervenciones socioeducativas, dejarían de ser destinatarias pasivas de estas propuestas para convertirse en agentes de cambio social.

Objetivos

 • Proponer una metodología práctica para el desarrollo de proyectos.
 • Favorecer el desarrollo, mediante la implementación de la metodología del Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) de Buenas prácticas.
 • Ofrecer las posibilidades educativas del AySS en diferentes contextos educativos.
 • Propiciar el desarrollo de experiencias de AySS, protagonizadas por personas excluidas o en riesgo de exclusión.

Dirigido a

 • Profesionales y voluntariado de entidades del tercer sector de acción social.
 • Entidades juveniles.
 • Asociaciones de tiempo libre.
 • Profesorado de cualquier ciclo formativo.

Programa

Módulo I. Bases conceptuales y metodológicas del Aprendizaje y Servicio Solidario.

 • ¿Qué es el aprendizaje y servicio solidario?
 • Fundamentos conceptuales y características fundamentales del AySS.
 • Etapas y fases de un proyecto de aprendizaje y servicio solidario.

Módulo II. Planificación y desarrollo de proyectos de AySS

 • Planificación y desarrollo de proyectos de AySS.
 • Aprendizaje y Servicio Solidario en la Intervención socioeducativa
  • Colectivos en riesgo de exclusión
  • Tiempo libre educativo
  • Menores en servicios a la comunidad
 • Ejemplos de experiencias de Aprendizaje y servicio.

Más información

Víctor Moreno
696 78 54 61
info@zerbikas.es

Inscripción

La participación en los talleres es gratuita. Puedes realizar tu inscripción de manera on line o cumplimentando el boletín de inscripción adjunto especificando en qué taller participarás y enviándolo a info@zerbikas.es

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: info@zerbikas.es.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a info@zerbikas.es con sus datos actualizados.

Ez baduzu behar bezala ikusten klikatu hemen

castellano

Ikasketa esta Zerbitzu Solidarioa Tailerra

Gure gizartean sartzeko eta egokitzeko Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa Tailerra.

Hizlariak

Rafael Mendia Gallardo.

Pedagogoa. Zerbikas Fundazioaren Presidentea.

 

Bilbon, urriak 29 eta 30
“La Bolsa” eraikinean(Bilboko zazpi kaleak). Pelota kalea, 10.
Ordutegia: 9:00-14:00

Gasteizen, Abenduak 17 eta 18
Gasteizen dagoen Sartu Fundazioko lokaleetan.
Errege atea kalea ,20 etxabea 
Ordutegia: 9:00-14:00

Zerbikas Gobierno Vasco
 

Aurkezpena

Zerbikas Fundazioa ez-irabazizko erakundea da, eta bere misioa da Euskadin Ikasketa eta  Zerbitzu Solidarioa sustatzea.
Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa heziketa-eredua da, non edukien, trebetasunen eta balioen ikasketak modu praktikoan barneratzen diren. Heziketa eredu horrek, beti, ingurunean antzematen diren beharrizanei erantzuten dio.

Lan hau egiteko, proiektuen metodologia erabiltzen da,  eta, aldi berean, metodologia hori hainbat gizarte-hezkuntzazko ingurugiroetan erabili daiteke. Lan hau planifikatzen, garatzen eta ebaluatzen dutenek modu praktiko batean ikasten dituzte gizartean egokitzeko eta enplegua lortzeko behar diren balioak eta gaitasun garrantzitsuenak.

Elkartasunean eta ikaste-prozesu esanguratsuetan laguntzen du, eta, aldi berean, besteei laguntzeko aukera ematen du. Gizartean sartzeko eta egokitzeko eta autoestimua lantzeko oso lagungarria da; horregatik, metodologia egokia dela esan behar dugu, bai, gizarte-bazterkeria itzultzeko, eta, bai, prebenitzeko.

Horrela,  gizarte-hezkuntzazko esku hartzea, modu pasiboan, jaso ohi duten pertsonak, askotan, tailer honetan, gizartea eraldatzeko kapazitatea edo gaitasuna hartuko dute: gizarte-eragile bihurtzen dira.

Helburuak

 • Proiektuen garapenerako metodologia egokia eskaini
 • Garapena ahalbidetzea, Praktika onen IetaZS delakoaren metodologia inplementatuz
 • Hainbat hezte-testuingurutan, Ikasketa  eta Zerbitzu Solidarioen  heziketa aukerak eskaini
 • Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioen esperientzien garapena erraztu eta bultzatu,  non
  gizarte-bazterketa edo gizarte-bazterketa sufritzeko arriskuan dauden pertsonak
  protagonistak diren.

Hartzaileak

 • Gizarte ekintzako hirugarren sektoreko erakundeetako profesionalak eta boluntarioak.
 • Gazteentzako erakundeak.
 • Aisialdiko taldeak.
 • Edozein hezkuntza-ziklotako irakasleak

Programa

1.Modulua. Ikaste eta Zerbitzu Solidarioaren oinarri kontzeptualak eta metodologikoak

 • Zer da ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa?.
 • Ikasketa  eta Zerbitzu Solidarioaren oinarri kontzeptualak eta  ezaugarri garrantzitsuenak.
 • Ikasketa eta  Zerbitzu Solidarioen  proiektu baten zatiak  eta faseak.

2. Modulua:  Ikaste eta  Zerbitzu Solidarioen proiektuen antolakuntza eta garapena

 • Ikasketa  eta  Zerbitzu Solidarioen proiektuen antolakuntza eta garapena.
 • Gizarte-heziketa esku hartze prozesuan  Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa.
  • Gizarte-bazterketa arriskuan dauden kolektiboak.
  • Astialdi hezitzailea.
  • Adingabeak komunitateko zerbitzuetan
 • Heziketa eta Zerbitzu Solidarioen  esperientzien adibideak.

Informazio gehiago

Víctor Moreno
info@zerbikas.es
696 78 54 61

Izen-ematea

Tailerretan parte-hartzea doakoa da. Izen-ematea on line egin dezakezu, edo, bestela, honi erantsitako izen-emate orria betez (zein tailerretan parte hartuko duzun adierazi behar duzu) eta info@zerbikas.es helbidera bidaliz.

Telefonoz ere eman dezakezu izena.
Víctor Moreno
696 78 54 61

Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: info@zerbikas.es.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara: info@zerbikas.es.


Eusko Jaurlaritza Zerbikas