Si no puede ver correctamente este correo electrónico pulse aquí

 euskera

Fortalecer la eficacia del voluntariado

Jueves  29 de Noviembre  en Bilbao.

Centro cívico de la Bolsa (Palacio John). Calle de la Pelota, 10. Bilbao.

Mañana de 9:00  a 14:00

 

Martes, 4 de diciembre en San Sebastián.

Centro Cultural Ernest Lluch Anoeta pasealekua, 7. San Sebastián

Mañana de 10:00 a 14:00

Zerbikas EDEX Gobierno Vasco Gobierno Vasco
 

Presentación

En los diversos campos de la acción social (drogodependencias, sida, inmigración, tercera edad, menores en riesgo de exclusión social, etc.), el trabajo cotidiano se ha ido haciendo cada vez más complejo. Los fenómenos sociales cambian, los conflictos sociales de diversa naturaleza se transforman, aparecen nuevas realidades que vienen a diversificar el universo de la acción social, surgen nuevos paradigmas de actuación que obligan a revisar anteriores presupuestos...

La práctica cotidiana del voluntariado requiere el manejo óptimo de algunas herramientas de intervención y funcionamiento, independientes del campo específico de acción social con el que una persona se encuentre comprometida, y relativos a la gestión de las propias entidades y de las iniciativas que desarrollan.

Objetivos

Fortalecer el funcionamiento mediante una estrategia que contribuya a mejorar las competencias para:

 • Organizar y dinamizar reuniones eficaces.
 • Diseñar, gestionar y evaluar proyectos.
 • Trabajar en equipo.
 • Establecer redes asociativas.
 • Reforzar procesos de comunicación interna y externa.
 • Impulsar un liderazgo asociativo adecuado.

Dirigido a

 • Profesionales y voluntariado de entidades de acción social
 • Profesionales de la acción social de instituciones públicas y entidades no lucrativas.
 • Entidades juveniles
 • Asociaciones de tiempo libre

Contenidos

 • Módulo 1: Los proyectos.
 • Módulo 2: Los equipos.
 • Módulo 3: Las reuniones.
 • Módulo 4: Comunicación asociativa.
 • Módulo 5: Redes asociativas.
 • Módulo 6: Liderazgo asociativo.

En la sesión formativa se hará entrega del material Cuadernos prácticos.: herramientas prácticas para la mejora de las habilidades del voluntariado.

Formador

 • Rafa Mendia. Pedagogo. Presidente de Zerbikas Fundazioa

Inscripción

La participación en el curso es gratuita. La inscripción puede hacerse on line mediante el siguiente enlace o telefónicamente en el 94 442 57 84. Nerea Jiménez

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: info@zerbikas.es.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a info@zerbikas.es con sus datos actualizados.


Ez baduzu behar bezala ikusten klikatu hemen

 castellano

Boluntariotzaren eraginkortasuna sendotzea

Osteguna, azaroak 29 Bilbon.

La Bolsa Gizarte Etxea (John Jauregia). Pilota kalea 10. Bilbao.

Goizez, 9:00etatik 14:00etara

 

Asteartea, abenduak 4 Donostian.

Ernest Lluch Kultur Etxea. Anoeta pasealekua, 7. Donostia.

Goizez, 10:00etatik 14:00etara

Zerbikas EDEX Gobierno Vasco Gobierno Vasco
 

Auzkezpena

Gizarte ekintzaren esparruetan (drogamenpekotasunak, HIESa, immigrazioa, hirugarren adina, gizarte-bazterketa arriskuan dauden adin txikikoak eta abar), eguneroko lana gero eta konplexuagoa da. Fenomeno sozialak aldatuz doaz, mota guztietako gatazka sozialak eraldatu egiten dira, gizarte ekintzaren unibertsoa dibertsifikatzen duten errealitate berriak agertzen dira, lehenagoko ideiak berrikustera garamatzaten ekintza-paradigma berriak sortzen dira.

Boluntariotzaren eguneroko praktikak garatu ahal izateko, esku-hartze eta funtzionamendu arloko zenbait tresna erabili behar dira. Tresna horiek ez daude lotuta pertsona bakoitzak lanerako hartu duen gizarte ekintza esparruari, eta esparru horiek garatzen dituzten erakunde eta ekimenen kudeaketan oinarritzen dira.

Helburua

Funtzionamendua indartzea, gaitasunak hobetzen lagunduko duen estrategiaren bitartez. Modu horretan, helburu hauek lortuko dira:

 • Bilera eraginkorrak antolatu eta dinamizatzea.
 • Proiektuak diseinatu, kudeatu eta ebaluatzea.
 • Taldean lan egitea.
 • Elkarte sareak finkatzea.
 • Barne zein kanpoko komunikazio-prozesuak sendotzea.
 • Elkarteen lidergo egokia sustatzea.

Hartzaileak

 • Gizarte ekintzaren esparruko erakundeetako profesionalak eta boluntarioak.
 • Erakunde publikoetan eta irabazi asmorik gabeko elkarteetan diharduten gizarte ekintzaren arloko profesionalak.
 • Gazte-erakundeak.
 • Aisialdi-taldeak.

Edukiak

 • 1. modulua: proiektuak.
 • 2. modulua: taldeak.
 • 3. modulua: bilerak.
 • 4. modulua: elkarteen komunikazioa.
 • 5. modulua: elkarte sareak.
 • 6. modulua: elkarteen lidergoa.

Hizlaria

 • Rafa Mendia. Pedagogoa. Zerbikas Fundazioaren Presidentea.

Inskripzioa

Ikastaroan parte hartzea doanekoa da. Izen-ematea on line egin daiteke edo 94 442 57 84 telefonora (Nerea Jiménez) deituta.

Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: info@zerbikas.es.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara: info@zerbikas.es.