Si no puede ver correctamente este correo electrónico pulse aquí

euskera

Talleres sobre Habilidades para la Vida

Un modelo para la intervención socioeducativa
Impartido por

Oihana Rementeria.
Psicóloga y formadora experta en Habilidades para la Vida

Víctor Moreno.
Psicólogo y formador experto en Habilidades para la Vida

 

Lugar


Bilbo-Bilbao

Koopera Aretoa.
Fernández del Campo 16.

 

Días y horas

 

Taller 1: 26 y 27 de noviembre

Taller 2: 19 y 20 de diciembre

Horario: 9:00 a 14:00 

Presentación

Las Habilidades para la Vida son un repertorio de 10  destrezas psicosociales necesarias para el desarrollo personal y social de menores y adultos:

Autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos y manejo de tensiones y estrés.

Como se puede ver, hablamos de un repertorio de Habilidades Cognitivas, Habilidades Sociales y Habilidades Emocionales de especial interés a la hora trabajar en tus proyectos de intervención educativos y sociales, en sus diferentes áreas de trabajo: personal, social y familiar, formativa y ocupacional, etc.

En los Talleres que te presentamos realizaremos una incursión en el modelo y te facilitaremos y entrenaremos en el manejo de 4 herramientas diseñadas con la intención de desarrollarlas:

 1. Habilidades para la Vida. Guía práctica para la intervención: Herramienta para empoderar a profesionales de la intervención social mediante la incorporación de habilidades relacionadas con la empatía, la asertividad y el manejo emocional.
 2. Habilidades para la vida, Infancia. Un pack de 10 animaciones de 3 minutos de duración y con una propuesta de 20 sesiones de trabajo para mejorar las habilidades psicosociales de niñas y niños de 8 a 11 años.
 3. Los nuevos vecinos. Una propuesta educativa para prevenir la xenofobia y el racismo entre adolescentes de 11 a 14 años.
 4. Retomemos, una propuesta multiversal: una herramienta con 20 propuestas didácticas para el fomento de la convivencia entre adolescentes que utiliza como soporte 10 animaciones de 3 minutos de duración.

Dirigido a

 • Profesionales y voluntariado de entidades del tercer sector de acción social.
 • Profesionales y voluntariado de asociaciones juveniles y de tiempo libre.
 • Educadoras y educadores de Equipos de Intervención Educativa
 • Educadoras y educadores de Hogares Funcionales
 • Profesorado de cualquier ciclo formativo
 • Orientadores y orientadoras de centros escolares
 • Asesores y asesoras de berritzegune.

Programa

Módulo I. Las Habilidades para la Vida

 • ¿Qué son las Habilidades para la Vida?
 • Utilidades prácticas del modelo
 • Las 10 destrezas psicosociales, una a una.

Módulo II. Cuatro herramientas para la intervención socioeducativa.

 1. Habilidades para la Vida. Guía práctica para la intervención.
 2. Habilidades para la vida, Infancia.
 3. Los nuevos vecinos.
 4. Retomemos, una propuesta multiversal.

Materiales

Quienes participen en los Talleres recibirán de manera gratuita las 4 herramientas descritas anteriormente.

Más información

Víctor Moreno
94 442 57 84
proyectos@zerbikas.es

Inscripción

Los Talleres son gratuitos, pero es necesaria la inscripción previa para participar en los mismos. Puedes realizarla de manera on line o cumplimentando el boletín adjunto y enviándolo a proyectos@edex.es especificando en cuál de las dos propuestas deseas participar.

También puedes realizar tu inscripción telefónicamente:
Víctor Moreno
94 442 57 84

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: proyectos@edex.es.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a proyectos@edex.es con sus datos actualizados.

Ez baduzu behar bezala ikusten klikatu hemen

castellano

Bizitzarako Trebetasunei buruzko tailerrak

Gizartearen eta hezkuntzaren alorretan esku hartzeko eredua.

Irakaslea

Oihana Rementeria.
Psikologoa eta trebatzaile aditua Bizitzarako Trebetasunetan

Víctor Moreno.
Psikologoa eta trebatzaile aditua Bizitzarako Trebetasunetan

 

Lekua


Bilbo-Bilbao

Koopera Aretoa.
Fernández del Campo 16.

 

Egunak eta orduak

 

1. tailerra: azaroaren 26 eta 27a
2. tailerra: abenduaren 19 eta 20a
Ordutegia: 09:00etatik 14:00etara
 

Aurkezpena

Bizitzarako Trebetasunak adin txikikoen eta helduen garapen pertsonal eta sozialerako beharrezkoak diren 10 trebetasun psikosozialeko bilduma dira: norberaren burua ezagutzea, enpatia, komunikazio asertiboa, pertsonen arteko harremanak, erabakiak hartzea, arazoak eta gatazkak konpontzea, pentsamendu sortzailea, pentsamendu kritikoa, emozioei eta sentimenduei aurre egiten jakitea, eta tentsioari eta estresari aurre egiten jakitea.

Ikus daitekeenez, Trebetasun Kognitibo, Trebetasun Sozial eta Trebetasun Emozionalen interes bereziko bilduma batez ari gara, gizartearen eta hezkuntzaren alorretan esku hartzeko proiektuetan hainbat esparrutan lan egiteko orduan: pertsonala, soziala eta familiakoa, trebakuntzakoa eta lanbidekoa, etab.

Aurkezten dizkizugun tailerretan, ereduaren sarrera egingo dugu, garatzeko asmoz diseinatutako 4 tresna eskainiko dizkizugu eta horiek erabiltzen trebatuko zaitugu:

 1. Bizitzarako Trebetasunak. Esku hartzeko gida praktikoa: Gizarte esku-hartzearen arloko profesionalen jabekuntza lortzeko tresna, enpatiarekin, asertibitatearekin eta emozioen kudeaketarekin erlazionatutako trebetasunak jorratuz.
 2. Bizitzarako trebetasunak, haurtzaroa. 3 minutuko 10 animazioko pack-a, 8-11 urte bitarteko umeen trebetasun psikosozialak hobetzeko 20 lan-saioko proposamenarekin.
 3. Auzokide berriak. 11 eta 14 urte bitarteko nerabeen artean xenofobia eta arrazakeria saihesteko heziketa-proposamena da.
 4. Ekin diezaiogun berriro, proposamen multibertsala: nerabeen artean bizikidetza sustatzeko 20 proposamen didaktiko dituen tresna, euskarri gisa 3 minutuko 10 animazio dituena.

Nori zuzenduta

 • Gizarte ekintzako hirugarren sektoreko erakundeetako profesionalak eta boluntarioak.
 • Gazteria eta aisialdiko elkarteetako profesional eta boluntarioak.
 • Hezkuntzan esku hartzeko lantaldeetako hezitzaileak.
 • Etxe funtzionaletako hezitzaileak.
 • Edozein hezkuntza-ziklotako irakasleak.
 • Ikastetxeetako orientatzaileak.
 • Berritzeguneko aholkulariak.

Egitaraua

I. modulua. Bizitzarako Trebetasunak

 • Zer dira Bizitzarako Trebetasunak?
 • Ereduaren erabilera praktikoak.
 • 10 trebetasun psikosozialak, banan-banan.

II. modulua: Gizartearen eta hezkuntzaren alorretan esku hartzeko lau tresna.

 1. Bizitzarako Trebetasunak. Esku hartzeko gida praktikoa.
 2. Bizitzarako trebetasunak, haurtzaroa.
 3. Auzokide berriak.
 4. Ekin diezaiogun berriro, proposamen multibertsala.

Materialak

Tailerretan parte hartzen dutenek aurretik deskribatutako 4 tresnak jasoko dituzte dohainik.

Informazio gehiago

Víctor Moreno
proyectos@edex.es
94 442 57 84

Inskripzioa

Tailerrak doakoak dira, baina beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea horietan parte hartzeko. on line egin dezakezu, edo erantsitako inprimakia bete eta honako helbidera proyectos@edex.es bidalita, bi proposamenetako zeinetan parte hartu nahi duzun zehaztuta.

Era berean, telefonoz ere eman dezakezu izena:
Víctor Moreno
94 442 57 84

Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: proyectos@edex.es.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara: proyectos@edex.es.


Eusko Jaurlaritza Zerbikas