Ez baduzu behar bezala ikusten klikatu hemen.

Español

Ir a Español

Berdintasun labainkor hori

Zalantzarik gabe azken urteotan aurrerakuntza nabarmenak izan arren, gizon eta emakumeen arteko berdintasun desiratua lortzetik urrun gaude oraindik. Desberdintasunak edozein adinetan eta gizarteko bizitza-esparru anitzetan agertzen dira (kirola, enpresa, hedabideak…), baina nerabezaroa funtsezko garaia da aurrerakuntzak finkatzeko, esku artean ditugun datuen arabera, aurrerakuntza horiek oraindik ere ez baitira nahi bezalakoak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Berdintasuna, Lankidetza eta Herritarren Eskubideak zuzendaritzaren laguntzarekin, EDEXek 14-16 urte bitarteko nerabeei zuzendutako hezkuntza-prozesuen lagungarri izan asmo duen proposamen didaktikoa aurkezten du, bai hezkuntza formalei dagokienez bai hezkuntza ez-formalei dagokienez ere.

Nori zuzentzen zaio?

Genero berdintasunean eta hezkuntza afektibo eta sexualaren esparruan nerabeei zuzendutako jarduerak sustatzen dituzten hezkuntza-zentro, erakunde publiko eta gizarte elkarteetako taldeei.

Zein eduki barne hartzen ditu baliabide didaktiko honek?

Zintzo-mintzo proposamena nerabeei zuzentzen zaie, bizitzarako trebetasunak garatzearen bidez. Zein trebetasun dira horiek? Munduko Osasun Erakundeak proposatutako 10 trebetasunak: 1) Autoezagutza, 2) Enpatia, 3) Adierazpenezko komunikazioa, 4) Pertsona arteko harremanak, 5) Erabakiak hartzea, 6) Arazoak eta gatazkak gobernatzea, 7) Pentsamendu sortzailea, 8) Pentsamendu kritikoa, 9) Emozioen eta sentimenduen kudeaketa, 10) Tentsioak eta estresa kontrolatzea.

Zintzo-mintzo jarduerak 10 trebetasun horiek honako 10 gai zehatz hauekin lotzen ditu: 1) Gorputz identitatea, 2) Harreman toxikoak, 3) Maitemintzea eta haustura, 4) Estereotipoak eta aurreiritziak, 5) “Lehen aldia”, 6) Homofobia, 7) Zibersexua, 8) Sexu segurua, 9) Autoerotismoa eta 10) Hiesa eta gizarteratzea.

Helbide honetan Zintzo-mintzo jardueraren oinarri diren zenbait ikus-entzunezko ikus ditzakezu.

Nola eskura dezaket baliabide hau?
Zuen erakundeak proposamen hau hezkuntza lanaren lagungarri dela iritzi badio, bete ezazue fitxa erantsia eta bidali EDEXera posta elektronikoaren bidez (edex@edex.es). Behin eskaera guztiak jaso ondoren, gaztelaniazko edo euskarazko paketearen ale bat igorriko dizuegu, zuen interesaren arabera. Aleak mugatuak direnez, urriaren 25a baino lehen iristen zaizkigun eskaerak eskaeren ordenari jarraituz bideratuko ditugu.

Zertan lagun dezakegu?

Proiektu honi lotutako beste bi komunikazio jasoko dituzu hurrengo asteetan. Horietako batek Berdintasunaren alde kanalaren berri emango dizu, http://tv.edex.es/ edukien bildumaren barruan kokatzen dena. Beste komunikazio batean, berriz, Berdintasunean oinarritutako hezkuntza afektibo eta sexualari buruzko tailerra aurkeztuko dugu. Tailerra Bilbon (La Bolsa eraikinean) eskainiko dugu azaroaren 20an eta 21ean goizez (09:00-14:00).

Informazio gehiago: Juan Carlos Melero
jcmelero@edex.es · 944.425.784 · http://www.retomemos.com · http://www.edex.es

Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: edex@edex.es.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara: edex@edex.es

 
Si no puede ver correctamente este correo electrónico pulse aquí.

Euskera

Euskerazko bertsioa ikusi

Esa escurridiza igualdad

A pesar de los indudables avances experimentados en los últimos tiempos, todavía estamos lejos de conseguir la deseada igualdad entre hombres y mujeres. Si las diferencias se manifiestan a cualquier edad y en los más diversos ámbitos de la vida social (deporte, empresa, medios de comunicación…), la adolescencia es una etapa clave para consolidar avances que, a juzgar por los datos conocidos, están aún lejos de resultar satisfactorios.

Con apoyo de la Dirección de Igualdad, Cooperación y Derechos Ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia, presentamos una propuesta didáctica que pretende acompañar procesos educativos dirigidos a adolescentes de 14-16 años, tanto en contextos educativos formales como no formales.

¿A quién va dirigido?

A aquellos equipos de centros educativos,  instituciones públicas y organizaciones sociales que promueven actividades dirigidas a adolescentes en el campo de la igualdad de género y la educación afectivo-sexual.

¿Cuáles son los contenidos de esta herramienta didáctica?

Retomemos es una propuesta orientada al empoderamiento adolescente mediante el desarrollo de habilidades para la vida. ¿De qué habilidades hablamos? De las 10 que propuso la Organización Mundial de la Salud: 1) Autoconocimiento, 2) Empatía, 3) Comunicación asertiva, 4) Relaciones interpersonales, 5) Toma de decisiones, 6) Manejo de problemas y conflictos, 7) Pensamiento creativo, 8) Pensamiento crítico, 9) Gestión de emociones y sentimientos, 10) Manejo de tensiones y estrés.

Retomemos relaciona estas 10 habilidades con los siguientes 10 temas específicos: 1) Identidad corporal, 2) Relaciones tóxicas, 3) Enamoramiento y ruptura, 4) Estereotipos y prejuicios, 5) La “primera vez”, 6) Homofobia, 7) Cibersexo, 8) Sexo seguro, 9) Autoerotismo y 10) Sida e inclusión social.

Puedes ver algunos de los audiovisuales que sirven de base a Retomemos en esta dirección.

¿Cómo puedo conseguir la herramienta?
En el caso de que vuestra institución considere que esta propuesta puede servir de apoyo a vuestro trabajo educativo, rellenad la ficha adjunta y enviádnosla por correo electrónico (edex@edex.es). Una vez recibidas todas las solicitudes os remitiremos un ejemplar del pack en castellano o en euskera, en función de vuestro interés. Dada la limitación de ejemplares, atenderemos por orden de solicitud aquellas peticiones que nos lleguen antes del próximo 25 de octubre.

¿En qué más podemos colaborar?

En las próximas semanas recibirás otras dos comunicaciones relacionadas con este proyecto. En una de ellas presentaremos el canal Por la igualdad, que forma parte de nuestro repositorio de contenidos: http://tv.edex.es/ En la otra comunicación presentaremos el Taller sobre educación afectivo-sexual en clave de igualdad, que facilitaremos en Bilbao (Edificio La Bolsa) los próximos días 20 y 21 de noviembre, en horario de mañana (9:00 – 14:00).

Más información: Juan Carlos Melero
jcmelero@edex.es · 944.425.784 · http://www.retomemos.com · http://www.edex.es

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: edex@edex.es.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a edex@edex.es con sus datos actualizados.