Ez baduzu behar bezala ikusten klikatu hemen.

Español

Ir a Español

Berdintasunari buruzko ikus-entzunezko edukiak

EDEX elkarteak Berdintasunaren alde ikus-entzunezko kanala sortu du, genero berdintasunean oinarritutako hezkuntza afektibo eta sexualari lotutako hezkuntza-prozesuen lagungarri gisa. Gai honen inguruan neska-mutil eta nerabeekin lanean diharduten taldeek hainbat eduki topatuko dituzte bertan, hezkuntza-prozesuen garapenaren euskarri modura erabil daitezkeenak.

Ikus-entzunezko edukien bilduma hau Bizkaiko Foru Aldundiaren Berdintasuna, Lankidetza eta Herritarren Eskubideak zuzendaritzaren laguntzarekin aurkezten dugu, eta bildumaren xedea da neska-mutil eta 14-16 urte bitarteko nerabeei zuzendutako hezkuntza-prozesuen lagungarri izatea, bai hezkuntza formalei dagokienez bai hezkuntza ez-formalei dagokienez ere.

Nori zuzentzen zaio?

Haurtzaro eta nerabezaro garaian genero berdintasunaren eta hezkuntza afektibo eta sexualaren esparruan jarduerak sustatzen dituzten erakunde publiko eta gizarte elkarteetako taldeei.

Zeintzuk dira bilduma honen edukiak?

Berdintasunaren alde bildumak aurreko jakinarazpenean baliabide didaktiko hau aurkezteko aipatu genituen 10 animazioak barne hartzen ditu: “Ekin diezaiogun berriro, proposamen sextimental bat”. Orduan aipatu bezala, animazio horiek bizitzarako trebetasunetan oinarritutako hezkuntza ereduari lotzen zaizkio: Autoezagutza, Enpatia, Adierazpenezko komunikazioa, Pertsona arteko harremanak, Erabakiak hartzea, Arazoak eta gatazkak gobernatzea, Pentsamendu sortzailea, Pentsamendu kritikoa, Emozioen eta sentimenduen kudeaketa, Tentsioak eta estresa kontrolatzea.

Era berean, beste 5 animazio labur jasotzen ditu neska-mutilekin lan egiteko eta haurtzarotik berdintasunezko eta diskriminazioaren aurkako baloreak lantzeko.

Nola sar naiteke?

Ikus-entzunezko edukiak biltzen dituen http://tv.edex.es/ Berdintasunaren alde kanalak sarbide irekia du, eta ekipo informatikoa eta ohiko konektibotasuna besterik ez dira behar.

Zer gehiago eskaini dezakegu?

Orain aste batzuk igorritako lehen komunikazioan, “Ekin diezaiogun berriro, proposamen sextimental bat” hezkuntza-baliabidea aurkeztu ez ezik, hori lortzeko bidearen berri jakinarazi genizun. Laster, orduan aipatutako hirugarren komunikazioa jasoko duzu eta, komunikazio horren bidez, Berdintasunean oinarritutako hezkuntza afektibo eta sexualari buruzko tailerra aurkeztuko dugu. EDEXek eskainiko du Bilbon (La Bolsa eraikinean) datorren azaroaren 20an eta 21ean.

Informazio gehiago: Juan Carlos Melero
jcmelero@edex.es · 944.425.784 · http://www.retomemos.com · http://www.edex.es

Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: edex@edex.es.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara: edex@edex.es

 
Si no puede ver correctamente este correo electrónico pulse aquí.

Euskera

Euskerazko bertsioa ikusi

Contenidos audiovisuales sobre igualdad

Para acompañar procesos educativos relacionados con la educación afectivo-sexual en clave de igualdad de género, EDEX ha creado el canal audiovisual Por la igualdad. En él pueden encontrar los equipos que trabajan en esta materia con niñas, niños y adolescentes una batería de contenidos susceptibles de servir de soporte al desarrollo de procesos educativos.

Con apoyo de la Dirección de Igualdad, Cooperación y Derechos Ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia, presentamos un repositorio de contenidos audiovisuales que pretende acompañar procesos educativos dirigidos a niñas, niños y adolescentes de 14-16 años, tanto en contextos educativos formales como no formales.

¿A quién va dirigido?

A aquellos equipos de instituciones públicas y organizaciones sociales que promueven actividades en el campo de la igualdad de género y la educación afectivo-sexual durante la infancia y la adolescencia.

¿Cuáles son los contenidos de este repositorio?

Por la igualdad incluye las 10 animaciones de las que hablamos en la anterior comunicación al presentar la herramienta didáctica: “Retomemos, una propuesta sextimental”. Animaciones relacionadas, como comentábamos entonces, con el modelo de educación en habilidades para la vida: Autoconocimiento, Empatía, Comunicación asertiva, Relaciones interpersonales, Toma de decisiones, Manejo de problemas y conflictos, Pensamiento creativo, Pensamiento crítico, Gestión de emociones y sentimientos, Manejo de tensiones y estrés.

Incluye así mismo, para el trabajo con niñas y niños, otras 5 animaciones breves que permiten abordar valores igualitarios y antidiscriminatorios desde la infancia.

¿Cómo puedo acceder?

El acceso al canal Por la igualdad del contenedor audiovisual http://tv.edex.es/ es abierto, y no requiere más que el equipo informático y la conectividad habituales.

¿Qué más podemos ofrecer?

Hace unas semanas recibiste una primera comunicación en la que presentábamos la herramienta educativa “Retomemos, una propuesta sextimental” y el modo de conseguirla. En breve recibirás la tercera comunicación de la que hablábamos entonces, en la que presentaremos el Taller sobre educación afectivo-sexual en clave de igualdad, que facilitará EDEX en Bilbao (Edificio La Bolsa) los próximos días 20 y 21 de noviembre.

Más información: Juan Carlos Melero
jcmelero@edex.es · 944.425.784 · http://www.retomemos.com · http://www.edex.es

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: edex@edex.es.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a edex@edex.es con sus datos actualizados.