Ez baduzu behar bezala ikusten klikatu hemen.

Español

Ir a Español

IKASLEEN ARTEKO ARRAZAKERIAREN ETA XENOFOBIAREN AURKAKO HEZIKETARI BURUZKO LANTEGIA

Lankide agurgarriak:

Gure gizartean gero eta handiagoa den kultur aniztasunaren jakitun, EDEXek gizarte-bizikidetasun positiboa eraikitzearen alde egin nahi du. Haurtzaroko hezkuntza funtsezkoa da bizikidetasun hobea ekarriko duten balioak eta jarrerak eraikitzeko. Horretarako, AUZOKIDE BERRIAK estrategia sustatzen jarraituko dugu; izatez, 11 eta 14 urte arteko nerabeen artean xenofobia eta arrazakeria saihesteko  hezkuntza-komunikazioko estrategia da, eta oraingoan Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politikako Saila eta Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzaren laguntzarekin sustatuko dugu.

Auzokide Berriak programan proposatzen den hezkuntza-lana formatu digitaleko eta paperezko komiki batean eta plataforma digital batean oinarritzen da; bi tresna horiek euskaraz eta gaztelaniaz daude, baita ingelesez eta frantsesez ere, osorik ez bada ere.

Komikiaren protagonistak gure ikasle askorentzat ezaguna den neska-mutilen lagun-talde bat da. Komikiak kontatzen du protagonistetako batentzat oso preziatua den objektu bat desagertzeak ekaitz emozional handia eragin duela, gizarte-gatazka bihurtzeko moduko ekaitza edo kultura arteko   bizikidetasunerako aukera bihurtzeko moduko ekaitza. Balio hori, hain zuzen ere, zabaldu beharko da gaur egungo munduko hiritarren muinean.

Plataforma digitalak (www.losnuevosvecinos.net) gaiaren inguruko eduki eta baliabide kopuru handia eskaintzen du, baita zazpi Sekuentzia Didaktiko ere –programa garatzeko beharrezko online baliabideak dituzten jarduera sekuentziatuak dira–. Sekuentzia didaktiko horiek kultura arteko bizikidetasunaren inguruko hezkuntza-zeregina erraztuko dute, ikasgelaren barruan edo ikasgelatik kanpo egiten delarik ere. Gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez eskura daiteke.

Gainera, laster Lan Koadernoa ere izango dugu, neska-mutilei aukera emango diena haien iritzia adierazteko, materiala maneiatzeko eta haien arrastoa uzteko.

Auzokide Berriak programak zer aukera eskaintzen dituen jakin nahi al duzue?

Materialaren erabilera errazteko lantegi bat eskaintzen dizuegu. Lantegi horretan programaren arlo pedagogikoa azalduko dizuegu, baita programa osatzen duten tresnak eta tresna horiek erabiltzeko giltzarriak ere. Bestalde, komikiaren paperezko aleak jarriko ditugu zuen esku, eskolan ez ezik aire zabaleko hezkuntza-espazioetan ere erabili ahal izan ditzazuen.

Prestakuntza zuen egutegira eta ordutegira egokituko da.

Adeitasunez,

Oihana Rementeria
Auzokide berriak” programaren arduraduna

Informaziorako eta harremanetarako: 94 442 57 84 telefonoa eta oihana@edex.es helbide elektronikoa.
Zuen egitekoan lagundu ahal izatea espero dugu!

Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: edex@edex.es.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara: edex@edex.es

 
Si no puede ver correctamente este correo electrónico pulse aquí.

Euskera

Euskerazko bertsioa ikusi

TALLER SOBRE EDUCACIÓN CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA ENTRE ESCOLARES

Estimadas/os compañeras/os:

Conscientes de la diversidad cultural cada vez mayor de nuestra sociedad, desde EDEX queremos contribuir a construir una convivencia social positiva. La educación en la infancia es fundamental para edificar los valores y actitudes que darán lugar a una mejor convivencia. Por ello, continuamos impulsando LOS NUEVOS VECINOS, estrategia de comunicación educativa para prevenir la xenofobia y el racismo entre adolescentes de 11 a 14 años, en esta ocasión con apoyo del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

El trabajo educativo que propone Los Nuevos Vecinos  se apoya en un cómic, en formato digital y papel, y en una plataforma digital, herramientas ambas disponibles en euskera y castellano y, parcialmente, en inglés y francés.

El cómic, que protagonizan una cuadrilla de niñas y niños que resultan familiares para buena parte de nuestro alumnado, cuenta la historia de cómo la desaparición de un objeto preciado para uno de los protagonistas levanta una tormenta emocional con potencial para degenerar en un conflicto social, o convertirse en una oportunidad para el aprendizaje de la convivencia intercultural, valor que ha de recorrer la fibra ciudadana de nuestro mundo actual.

La plataforma digital (www.losnuevosvecinos.net) ofrece una apreciable cantidad y variedad de contenidos y recursos en torno al tema, así como siete Secuencias Didácticas (actividades secuenciadas acompañadas de los recursos online necesarios para su desarrollo) que facilitan la tarea educativa, se realice ésta en el aula o fuera de la misma, en torno a la convivencia intercultural. Está disponible en Castellano, Euskera e Inglés.

Además, en breve contaremos con un Cuaderno de trabajo, que dará a niñas y niños ocasión de expresarse, manipular el material y dejar su sello personal.

¿Os interesa conocer las posibilidades que ofrece Los Nuevos Vecinos?

Para facilitar su uso os ofrecemos la posibilidad de realizar un taller. En él expondremos el marco pedagógico del programa, las herramientas que los componen y las claves para su utilización. Además, pondremos a vuestra disposición ejemplares en papel del cómic para que podáis utilizarlo tanto en la escuela como en espacios educativos en medio abierto.

La formación se adaptará a vuestro calendario y horario.

Atentamente,


Oihana Rementeria
Responsable del programa “Los Nuevos Vecinos”

Información y contacto: Tfno. 94 442 57 84 y mail oihana@edex.es.
¡Esperamos poder colaborar con vuestra labor!

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: edex@edex.es.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a edex@edex.es con sus datos actualizados.