Ez baduzu behar bezala ikusten klikatu hemen.

Español

Ir a Español

Euskal biztanle nerabeen garapen positiboa sustatzeko helburuari jarraituz, EDEX-etik zuen esku jartzen ditugu, doan, bi hezkuntza-tresna eta horiek aplikatzeko behar den prestakuntza.

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren laguntzari esker, Bizitzarako Trebetasunak eta Nerabezaroa izeneko proposamena eskaintzen dizuegu. Tresna didaktiko horrek pertsona bakoitzaren gaitasuna indartu nahi du bere buruarekin, besteekin eta inguruneekin harreman hobeak izateko. Bizitzarako Trebetasunak, Osasunaren Mundu Erakundeak 1993an proposatu zituen hamar trebetasun psikosozial generikoren multzoan oinarritutako hezkuntza-ereduari erantzuten dio, bizimodu osasungarriak sustatzeko. Laguntza-tresna gisa, “Bizitzarako Trebetasunak. Trebatzeko gida” argitalpena eskaintzen dugu, hots, Bizitzarako Trebetasunen “zera” eta horiek “nola” ikasi eta irakatsi azpimarratzen duen eskuliburu bat.

Trebetasun horien garapena tresna bakoitzak dituen 10 istorio animatuei buruzko lanaren bidez sustatuko da. Helburua ez da trebetasun psikosozialak eraikitzeko prozesua agortzea, baizik horietan zuzenean eta bizipen-mailan hasteko aukera eskaintzea. Bestetik, istorio animatuekin batera doan gidaliburu metodologikoak eskaintzen duen Bizitzarako Trebetasunetako prestakuntza ez da murrizten ulermen kognitibora; biztanleria hartzailearen integraltasunaren beste dimentsio batzuk tartekatu nahi ditu, eragina izan dezaten haien praktikan, gorpuztasunean eta testuinguruan.

Eskainiko dizugun prestakuntza zuen egutegira, ordutegira eta lantokira egokituko da, ahal den neurrian. Harremanetarako telefonoa 94 442 57 84. Posta elektronikoa oihana@edex.es

Agur bero bat,

Oihana Rementeria
Gizarte eta Hezkuntza Arloko Proiektuen kudeatzailea

Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: edex@edex.es.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara: edex@edex.es

 
Si no puede ver correctamente este correo electrónico pulse aquí.

Euskera

Euskerazko bertsioa ikusi

De acuerdo con el objetivo de promover el desarrollo positivo de la población adolescente vasca, desde EDEX ponemos a vuestra disposición, de manera gratuita, dos herramientas educativas, así como la  formación necesaria para su aplicación.

Gracias al apoyo de la Dirección de Juventud y Deportes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, os ofrecemos la propuesta denominada Habilidades para la Vida y Adolescencia. Esta herramienta didáctica busca fortalecer la capacidad de cada persona para tener mejores relaciones consigo misma, con otras y con los entornos. Responde al modelo de educación basado en Habilidades para la Vida, un conjunto de diez destrezas psicosociales genéricas que propuso la Organización Mundial de la Salud en 1993, para la promoción de estilos de vida saludables. Como herramienta de apoyo ofrecemos la publicación "Habilidades para la vida. Guía de entrenamiento" que consiste en un manual que enfatiza el "qué" de las Habilidades para la Vida y el "cómo" aprenderlas y enseñarlas.

El desarrollo de estas habilidades se promoverá a partir del trabajo sobre las 10 historias animadas que contiene cada una de las herramientas. No se pretende agotar el proceso de construcción de las habilidades psicosociales, sino ofrecer la posibilidad de introducirse a ellas de una manera directa y vivencial. Por otra parte, la formación en Habilidades para la vida que facilita la guía metodológica que acompaña a las historias animadas no se reduce a la comprensión cognitiva sino que busca involucrar otras dimensiones de la integralidad de la población destinataria, de tal manera que afecten su práctica, su corporalidad y su contexto.

La formación que os ofrecemos se adaptará a vuestro calendario, horario y lugar de trabajo, en la medida de lo posible. Tfno. de contacto 94 442 57 84. Mail a oihana@edex.es.

Un cordial saludo,

Oihana Rementeria
Gestora de proyectos socioeducativos

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: edex@edex.es.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a edex@edex.es con sus datos actualizados.