Ez baduzu behar bezala ikusten klikatu hemen

castellano

GARATU 2010-2011

ZIBERBULLYING-A.
Erasoa pantailan.

  Zerbikas Gobierno Vasco

  Tokia Datak Ordutegia  
 

Vitoria- Gasteiz
SEAVI Pedro. Asúa 69-73

AZAROAK:
3, 4, 9, 10 y 11

17:00tik
20:00arte

 
 

Donostia San Sebastián
Nazaret zentroa. Aldakoenea 36

AZAROAK:
15, 17, 18, 22 Y 24

17:00tik
20:00arte

 
 

Bilbao
KOOPERA aretoa.
Fernández del Campo 16-18

AZAROAK: 25 eta 29
ABENDUAK: 1, 2 eta 9

17:00tik
20:00arte

 
 

Emaileak:

Jorge Flores Fernández
Araiz Zalduegi Viar

 

Aurkezpena

IPE, SL-k “Stop Ziberbullying” prestakuntza-proposamena aurkeztu du. Trebakuntza honen xedea da ziberespazioan adingabeen artean indarkeria murrizten laguntzea eta testuinguru birtualean bizikidetza ahalbidetuko duten balioak sustatzea prebentzio-elementu gisa, betiere, on-line harremanetan hiritartasuna ezagutuz eta gauzatuz.

Prestakuntza honek gaur egungo gure gizartearen eskaera berri bati erantzuten dio, presente egin den eta egunetik egunera handitzen den fenomeno baten aurrean. Orain dela 5 urte ez zen ohikoa gure artean ziberbullying-ari buruz hitz egiten entzutea; dena dela, horren eztandak eta gizarteak gai honen inguruan daukan sentsibilitate handiagoak ezinbestean esku hartu beharreko gai bihurtu dute kontu hau. Mundu digitala mundu errealean sartzen da eta elkarreragin egiten du, erantzun berriak eskatzen dituzten errealitate berriak sorraraziz.

Prestakuntzak “Ziberbullying. Guraso eta irakasleentzako gida praktikoa” eta “Ziberbullying-a. Teknologia berrien bidezko jazarpena prebenitzeko gida arina” material didaktikoaren laguntza izango du. 

Helburuak

 • Irakasleei Ziberbullying-ari buruz beharrezkoa den informazioa eta indarkeria-mota honen gaineko prebentzioa eta esku-hartzea ahalbidetzeko trebetasun egokiak eskaintzea.
 • Ziberbullying-a eta bere adierazpen-era desberdinak zertan dautzan jakitea.
 • Ohiko jazarpen edo bullying prozesuekin dituen antzekotasun eta desberdintasun nagusiak identifikatzea.
 • Ziberbullying-a prebenitzeko heziketa-baliabide eta trebetasunak edukitzea.
 • Ziberjazarpena antzematen ikastea antzemandako kasuetan esku hartzeko proposamenak eskaintzea.

Nori zuzendua

Lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoko irakasleei.

Edukiak

I. blokea. Hurbilketa Ziberbullying-aren fenomenora

 • 1. modulua. Adingabeen eta Informazioaren eta Komunikazioaren teknologien arteko harremanak.
 • 2. modulua. Adingabeek Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak erabiltzeak dituen arriskuak.
 • 3. modulua. Zer da ziberbullying-a? Desberdintasunak eta arrisku gehigarriak beste jazarpen mota batzuen aldean.

II. blokea. Ciberbullying-a eguneroko jardunean

 • 1. modulua. Ziberbullying-aren adierazpen desberdinak eta ondorio legalak: flaminga, zelata, jazarpena, larderia, iraintzea, bazterketa eta sextinga.
 • 2. modulua. Fenomeno hau zein ingurune birtualen bitartez gauzatzen den: mezuak, txata, foroak, gizarte-sareak, bideokontsolak, telefono mugikorrak.
 • 3. modulua. Erasotzaileen eta erasoa jasandako pertsonen ezaugarriak, eta ciberbullyingak beraien garapenean dituen ondorioak.
 • 4. modulua. Ziberbullying-arekin erlazionatuta dauden lege-aspektuak.

III. blokea: Prebentzio arloko alderdiak

 • 1. modulua. Zer da prebentzioa? Eredu eraginkorrak: prebentzio-proposamenen hedadura eta intentsitatea.
 • 2. modulua. Bizitzarako Trebetasunak, bizikidetza sustatzeko eredu bat. Bizitzarako Trebetasunen ikuspegian oinarritutako programen eraginkortasuna eta horien aplikazioa Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan.
 • 3. modulua. Ziberhiritartasuna, Eskola 2.0-rako beharrezko proposamena, Informazio eta Gaitasun digitalaren Tratamenduaren garapena.

IV. blokea: Ziberbullyingari aurre egiteko baliabideak

 • 1. modulua. Nola prebenitu ziberbullying-a? Lan praktikoa, prebentzio-proposamen multimedia batekin.
 • 2. modulua. Zer egin dezakete eragindako pertsonek? Zer egin dezakegu hezitzaileek? Nola antzeman fenomeno hau eta nola jardun.
 • 3. modulua. Laguntzarako online baliabideak. Lan praktikoa proposamen hauekin.

Informazio gehiago

Oihana Rementeria
ipe.discover@gmail.com
626 401 744

Izena ematea

Irailaren 6tik 24ra (bigarren matrikulazio-epeko ikastaro-bilduma).

Kurtsoen kodigoa

Vitoria Gasteiz 140
Bilbao 141
Donostia-San Sebastián 142
   

Garatu

Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: ipe.discover@gmail.com.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara ipe.discover@gmail.com.


Si no puede ver correctamente este correo electrónico pulse aquí

euskera

GARATU 2010-2011

CYBERBULLING.
Acoso en la pantalla.

  Zerbikas Gobierno Vasco

  Lugar Días Horario  
 

Vitoria- Gasteiz
SEAVI centro de negocios. Pedro Asúa 69-73

NOVIEMBRE
3, 4, 9, 10 y 11

17:00 a
20:00

 
 

Donostia San Sebastián
Centro Nazaret. Aldakoenea 36

NOVIEMBRE:
15, 17, 18, 22 Y 24

17:00 a
20:00

 
 

Bilbao
Sala KOOPERA. Fernández del Campo 16-18

NOVIEMBRE: 25, 29
DICIEMBRE: 1, 2, 9

17:00 a
20:00

 
 

Ponentes:

Jorge Flores Fernández
Araiz Zalduegi Viar

 

Presentación

IPE, SL, presenta su propuesta formativa “Stop Ciberbullying”. Ésta capacitación  tiene como misión contribuir a la disminución de la violencia entre menores en el ciberespacio y a la promoción de valores facilitadores de la convivencia en el contexto virtual como elemento preventivo, a través del conocimiento y ejercicio de la ciudadanía en las relaciones online.

Esta formación corresponde a una nueva demanda de nuestra sociedad actual ante un fenómeno que se ha hecho presente y aumenta cada día. Si hace 5 años era inusual entre nosotros oír hablar de ciberbullying, la eclosión de esta práctica y la mayor sensibilidad social al respecto, ha hecho de este asunto un objeto insoslayable de intervención. El mundo digital penetra e interactúa con el mundo real, dando lugar a nuevas realidades que exigen nuevas respuestas.

La formación contará con el apoyo del material didáctico “CiberBullying. Guía Práctica para madres, padres y personal docente” y “CiberBullying. Material didáctico para la prevención del acoso por medio de las nuevas tecnologías”. 

Objetivos

 • Ofrecer al profesorado la información necesaria sobre el Ciberbullying y las competencias adecuadas para posibilitar la prevención e intervención sobre este tipo de violencia.
 • Conocer en qué consiste el ciberbullying y sus diversas formas de manifestación.
 • Identificar las principales similitudes y diferencias con los procesos de acoso tradicional o bullying.
 • Disponer de recursos y competencias educativas para la prevención del ciberbullying.
 • Aprender a detectar el ciberacoso y ofrecer propuestas de intervención en los casos detectados.

Dirigido a

Profesorado de EP, ESO y Bachiller.

Contenidos

Bloque I. Acercamiento al fenómeno del Ciberbullying

 • Módulo 1. Relaciones entre menores y Tecnologías de la Información y Comunicación.
 • Módulo 2. Los riesgos asociados a uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación por parte de menores.
 • Módulo 3. ¿Qué es el ciberbullying? Diferencias y riesgos añadidos respecto a otros tipos de acoso.

Bloque II. El ciberbullying en el día a día

 • Módulo 1. Diferentes manifestaciones del ciberbullying y sus consecuencias legales: flaming, acecho, acoso, intimidación, denigración, exclusión y sexting.
 • Módulo 2. Entornos virtuales a través de los que tiene lugar este fenómeno: mensajería, chat, foros, redes sociales, videoconsolas, telefonía móvil.
 • Módulo 3. Perfiles de las personas agresoras y de las agredidas y consecuencias del ciberbullying en su desarrollo.
 • Módulo 4. Aspectos legales ligados al ciberbullying.

Bloque III: Aspectos preventivos

 • Módulo 1. ¿Qué es la prevención? Modelos eficaces: extensión e intensidad las propuestas preventivas.
 • Módulo 2. Habilidades para la Vida un modelo para la promoción de la convivencia. Efectividad de los programas basados en el enfoque de Habilidades para la Vida y su aplicación a las Tecnologías de la Información y Comunicación.
 • Módulo 3. La ciberciudadanía, una propuesta necesaria para la Eskola 2.0, el desarrollo del Tratamiento de la Información y la Competencia digital.

Bloque IV: Recursos para el abordaje del Ciberbullying

 • Módulo 1. ¿Cómo prevenir el Ciberbullying? Trabajo práctico con una propuesta preventiva multimedia.
 • Módulo 2. ¿Qué pueden hacer las personas afectadas? ¿Qué podemos hacer las personas educadoras? Cómo detectar y actuar ante este fenómeno.
 • Módulo 3. Recursos online de apoyo. Trabajo práctico con estas propuestas.

Más información

Oihana Rementeria
ipe.discover@gmail.com
626 401 744

Inscripción

6 al 24 de septiembre (listado de cursos segundo plazo).

Código del curso

Vitoria Gasteiz 140
Bilbao 141
Donostia-San Sebastián 142
   

Garatu

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección:ipe.discover@gmail.com.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a ipe.discover@gmail.comcon sus datos actualizados.