Ez baduzu behar bezala ikusten klikatu hemen.

Español

Ir a Español

Gure asmoa: kultura herritar bat sustatzea

Bizikidetza positiboko eta partaidetza herritarreko prozesuak erraztea nerabezaroan gara daitezkeen apustu hezitzaileak dira. Eusko Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren laguntzaz, EDEX-ek hezkuntza-testuinguru formal zein ez-formaletan 14-16 urte arteko nerabeen artean kultura herritarra sustatzeko hezkuntza-prozesuetan lagundu nahi duen proposamen bat aurkeztu nahi du.

Nori zuzendua da?

Bizikidetzaren eta partaidetzaren arloan nerabeei zuzendutako jarduerak sustatzen dituzten ikastetxeei, erakunde publikoei eta gizarte-erakundeei.

Zein dira tresna didaktiko honen edukiak?

Zintzo mintzo nerabeak ahalduntzeko proposamen bat da, bizitzarako trebetasunak garatuta: 1) Norberaren burua ezagutzea,  2) Enpatia, 3) Komunikazio asertiboa, 4) Pertsonekin harremanetan jartzea, 5) Erabakiak hartzea, 6) Arazoak eta liskarrak konpontzea, 7) Pentsamendu sortzailea, 8) Pentsamendu kritikoa, 9) Emozioak eta sentimenduak kontrolatzea, 10) Tentsioak eta estresa kontrolatzea.

Trebetasun horietatik abiatuta, bi tresna sortu ditugu:

  • Zintzo mintzo, proposamen multibertsal bat, desberdinen artean bizikidetza osasungarriaren sustapenarekin lotutako hainbat eduki proposatzen dituena.
  • Zintzo mintzo, eskubideari eta betebeharrari buruzko proposamen bat, partaidetza herritarraren ertzei buruzko edukiak proposatzen dituena.

Bi kasuetan, pack didaktikoak 3 minutuko 10 animazio labur aurkezten ditu, eta 20 saiok osatutako jarduera-banku bat. Ekimen horren oinarri diren ikus-entzunezko batzuk ikus ditzakezu helbide honetan.

Nola lor ditzaket tresnak?

Zuen erakundeari proposamen hau lagungarria iruditzen bazaio zuen hezkuntza-lanerako, bete ezazue erantsitako fitxa eta bidali posta elektronikoz (edex@edex.es) EDEXera. Eskabide guztiak jasotakoan, eskatutako packak bidaliko dizkizuegu, aukeratutako hizkuntzan. Ale mugatuak ditugunez, eskatu ahala erantzungo diegu urtea amaitu aurretik iritsiko zaizkigun eskaerei.

Informazio gehiago: Juan Carlos Melero
jcmelero@edex.es · 944.425.784 · http://www.retomemos.com · http://www.edex.es

Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: edex@edex.es.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara: edex@edex.es

 
Si no puede ver correctamente este correo electrónico pulse aquí.

Euskera

Euskerazko bertsioa ikusi

Nuestro propósito: promover una cultura ciudadana

Favorecer procesos de convivencia positiva y de participación ciudadana son apuestas educativas que pueden desarrollarse en la adolescencia. Con apoyo de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco, EDEX presenta una propuesta que pretende acompañar procesos educativos dirigidos a fomentar la cultura ciudadana entre adolescentes de 14-16 años, tanto en contextos educativos formales como no formales.

¿A quién va dirigido?

A centros educativos, instituciones públicas y organizaciones sociales que promueven actividades dirigidas a adolescentes en el campo de la convivencia y la participación.

¿Cuáles son los contenidos de esta herramienta didáctica?

Retomemos es una propuesta orientada al empoderamiento adolescente mediante el desarrollo de habilidades para la vida: 1) Autoconocimiento, 2) Empatía, 3) Comunicación asertiva, 4) Relaciones interpersonales, 5) Toma de decisiones, 6) Manejo de problemas y conflictos, 7) Pensamiento creativo, 8) Pensamiento crítico, 9) Gestión de emociones y sentimientos, 10) Manejo de tensiones y estrés.

A partir de estas habilidades hemos creado dos herramientas:

  • Retomemos, una propuesta multiversal, que propone contenidos en torno a diversos temas relacionados con el fomento de una convivencia saludable entre diferentes.
  • Retomemos, una propuesta al derecho y al deber, que propone contenidos en torno a las diversas aristas de la participación ciudadana.

En ambos casos, el pack didáctico presenta 10 animaciones breves, de 3 minutos, y un banco de actividades formado por 20 sesiones. Puedes ver algunos de los audiovisuales que sirven de base a esta iniciativa en esta dirección.

¿Cómo puedo conseguir las herramientas?

En el caso de que vuestra institución considere que esta propuesta puede servir de apoyo a vuestro trabajo educativo, rellenad la ficha adjunta y enviadla a EDEX por correo electrónico (edex@edex.es). Una vez recibidas todas las solicitudes os remitiremos los packs solicitados, en el idioma elegido. Dada la limitación de ejemplares, atenderemos por orden de solicitud aquellas peticiones que nos lleguen antes de que finalice el año.

Más información: Juan Carlos Melero
jcmelero@edex.es · 944.425.784 · http://www.retomemos.com · http://www.edex.es

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: edex@edex.es.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a edex@edex.es con sus datos actualizados.