Osasunkume

Bilbao, enero de 2006

Estimad<%=request("s")%> <%=request("n")%>:

En los últimos años son varios los centros escolares que se han dirigido a nosotros solicitando formación para el profesorado que participa en OSASUNKUME.

Respondiendo a esta demanda, nos proponemos organizar 20 seminarios de 4 horas, dirigidos al profesorado interesado.

Los contenidos de estos seminarios se centrarán en la educación en habilidades para la vida (autoestima, asertividad, toma de decisiones, inteligencia emocional, solución negociada de conflictos, etc.)

Los seminarios se desarrollarán preferiblemente entre los meses de enero de 2006 y febrero de 2006.

Si estás interesado/a en participar en alguno de estos seminarios remítenos la ficha adjunta. La participación es gratuita.

La celebración de cada seminario requiere la participación de entre 15 y 25 educadores, no necesariamente del mismo centro educativo, sino del mismo Municipio.

La reserva se producirá por orden de inscripción.

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto conmigo.

Bilbao, 2006ko urtarrila

<%=request("e")%> estimatua:

Azken urte hauetan Prebentziorako Udal Lantaldeak eta ikastetxeak gurekin harremanetan jarri dira irakaslentzako formakuntza  eskatzeko.

Zuetariko eskaintzari erantzuteko, hainbat udalerrietan programan parte hartzen duten irakaslei zuzenduta    20 mintegi antolatuko ditugu, bakoitzak 4 ordu  iraungo du,

Mintegietako edukiak bizitzarako trebetasunak heziketan,  OSASUNKUMEk lan egiten duten oinarrituak egongo dira.

Mintegiak 2006 urtarrila 2006 otsailaren artean nagusiki  garatuko dira
Zure udalerrian formakuntza hau jaso interesik baldin baduzu, bidal iezaguzu gutun honekin bidaltzen dizugun fitxa.

Mintegietan parte hartzea doakoa da. Mintegi bakoitza egiteko beharrezkoa da 15–25 ikaslearen artean parte hartzea.

Irakasleak ez dira izan behar ikastetxe berberakoa, Udalerria baizik.

Datak gordetzea eskabideen ordenari hertsiki jarraituz egingo da.

Edozein kontsultarako edo eskaerako egin nahiz gero nire harremanetan jar zaitezketela.

inscripción inskripzioa
Nerea Jiménez
Coordinadora del programa / Programaren koordinatzailea.