Ez baduzu behar bezala ikusten klikatu hemen

castellano

GARATU 2010-2011

Ikastetxeko elkarbizitzaren kudeaketa.
Bizitzarako trebetasunak irakasleen ondoezaren aurrean.

  Zerbikas Gobierno Vasco

  Non? Noiz? Ordutegia  
 

Vitoria- Gasteiz
SEAVI Pedro Asúa 69-73

AZAROAK:
16, 17, 18, 23 eta 24

17:00 -
21:00

 
 

Bilbao
KOOPERA aretoa
Fernández del Campo 16-18

AZAROAK:
2, 3, 4, 9 eta 10

17:00 -
21:00

 
 

Donostia San Sebastián
Nazaret zentroa Aldakoenea 36

AZAROAK: 30
ABENDUAK: 1, 2, 14 eta 15

17:00 -
21:00

 
 

Emaileak:

Hilario Garrudo Hernández.
Oihana Rementeria Roces.
Maite Oviedo Agirre.

 

Aurkezpena

I.P.E. Hezkuntza Ikerketa eta Programak, S.L.-ek bere formakuntza proposamena aurkezten du: “Bizitzarako trebetasunak:  Irakasleen ondoezari erantzun irakaslegoa indartuz”.

Euskal Autonomi Elkarteko irakasleen bizitzarako trebetasunak landuz ikastetxeetan elkarbizitza hobetzeko asmoa duen proposamena. Horrela, irakasleen ondoezari eta lanpostuaren presioei aurre egitea du helburu.

Proposatutako tailerrek gidaliburu bat lagungarri izango dute: “Hezi eta azaltzeko bizi. Arrisku psikosozialen prebentzioa irakaskuntzan”.

Helburuak

 • Elkarbizitzan eragina duten zenbait eremu: metodologia, tutoretza, harremanak,... aztertzea.
 • Elkarbizitza kudeatzeko estrategiak ezagutzea.
 • Ikastetxeko antolakuntza modu desberdinak ezagutu eta hauetarako eman behar diren pausuak: diagnostikoa, indar-guneak eta ahuleziak,...
 • Praktika onak ezagutzea.

Nori zuzendua

Lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoko irakasleei.

Edukiak

I. Saioa. Sarrera eta ikastaroaren testuingurua

 • Arrisku psikosozialak irakaskuntzan: estresa, mobbing, burnout, oldarkeria…
 • Bizitzarako 10 trebetasunak

II. Saioa. Arriskuen ebaluaketa eta Trebetasun kognitibotan entrenatzea

 • Diagnostikoa, indar-guneak eta ahuleziak,...
 • Norbere Ezagutza
 • Sormenezko pentsamendua
 • Pentsamendu kritikoa
 • Erabakiak hartzea

III. Saioa. Trebetasun emozionaletan entrenatzea

 • Enpatia
 • Sentimendu eta emozioen kudeaketa
 • Estresa eta tirabiren kudeaketa

IV. Saioa. Gizarte Trebetasunetan entrenatzea

 • Asertibitatea
 • Harreman pertsonalak
 • Gatazka eta Arazoen konponketa

V. Saioa. Kasu praktikoak

 • Praktika onak
 • Eztabaida

Informazio gehiago

Maite Oviedo
ipe.discover@gmail.com
626 401 744

Izena ematea

Izena emateko epea irailaren 6tik 24ra Garatu.

Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: ipe.discover@gmail.com.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara ipe.discover@gmail.com.


Si no puede ver correctamente este correo electrónico pulse aquí

euskera

GARATU 2010-2011

Gestión de la convivencia en el centro.
Habilidades para la Vida frente al malestar docente.

  Zerbikas Gobierno Vasco

  Lugar Días Horario  
 

Vitoria- Gasteiz
SEAVI centro de negocios. Pedro Asúa 69-73

NOVIEMBRE
16, 17, 18, 23 Y 24

17:00 a
21:00

 
 

Bilbao
Sala KOOPERA. Fernández del Campo 16-18

NOVIEMBRE:
2, 3, 4, 9 Y 10

17:00 a
21:00

 
 

Donostia San Sebastián
Centro Nazaret. Aldakoenea 36

NOVIEMBRE: 30
DICIEMBRE: 1, 2, 14 Y 15

17:00 a
21:00

 
 

Ponentes:

Hilario Garrudo Hernández.
Oihana Rementeria Roces.
Maite Oviedo Agirre.

 

Presentación

I.P.E. Investigaciones y Programas Educativos, S.L., presenta su propuesta formativa “Gestión de la convivencia. Habilidades para la Vida frente al malestar docente”.

Una propuesta  orientada a mejorar la convivencia escolar a través del fortalecimiento de las habilidades del profesorado de nuestra Comunidad Autónoma Vasca.

Se trata de desarrollar las habilidades personales que le ayuden al desempeño de sus tareas laborales y a través de ello reducir el “malestar docente”. Para lograr dicho objetivo proponemos tres talleres en los que se trabajarán las Habilidades para la Vida:

 • Como modelo preventivo y
 • Promotor de la convivencia.

Un modelo orientado a promover un repertorio de competencias psicosociales cuyo manejo equilibrado facilita una mayor capacidad para afrontar positivamente los desafíos del entorno laboral y que promueve en profesionales una serie de destrezas que favorecen su desempeño.

Los talleres que proponemos, contarán con el apoyo del material didáctico de una guía titulada “Educar para contarlo. Prevención de riesgos psicosociales en la profesión docente”.

Objetivos

 • Analizar diferentes ámbitos de influencia para la convivencia: metodología, tutorías, relaciones interpersonales…
 • Conocer estrategias de gestión de la convivencia
 • Compartir pautas para la creación de un marco laboral que favorezca la una mejor convivencia escolar.

Dirigido a

Profesorado de EPO, ESO y Bachiller.

Contenidos

Sesión I. Introducción y Contextualización del curso

 • Riesgos Psicosociales en la profesión docente: estrés, mobbing, burnout, violencia…
 • Las 10 Habilidades para la vida

Sesión II. Evaluación de los riesgos y entrenamiento en Habilidades Cognitivas

 • Diagnóstico, debilidades y fortalezas.
 • Autoconocimiento
 • Pensamiento creativo
 • Pensamiento crítico
 • Toma de decisiones

Sesión III. Entrenamiento en Habilidades Emocionales

 • Empatía
 • Manejo de emociones y sentimientos
 • Manejo de tensiones y estrés

Sesión IV. Entrenamiento en Habilidades Sociales

 • Comunicación asertiva
 • Relaciones interpersonales
 • Solución de problemas y conflictos

Sesión V. Casos Prácticos

 • Buenas prácticas
 • Debate: Reacciones y comentarios

Más información

Maite Oviedo
ipe.discover@gmail.com
626 401 744

Inscripción

Del 6 al 24 de septiembre inscripción abierta en Garatu.

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección:ipe.discover@gmail.com.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a ipe.discover@gmail.comcon sus datos actualizados.