TransCURSO

FORMACIÓN ONLINE EN HABILIDADES PARA LA VIDA

http://escuela.habilidadesparalavida.net/

Séptima edición: del 15 de septiembre al 5 de diciembre de 2014

¿Quiénes somos?

EDEX es una organización sin fines de lucro, independiente y profesional, comprometida con la acción socioeducativa. Nació en Bilbao en 1973 y desde entonces impulsa múltiples iniciativas, tanto en el País Vasco como en los más diversos territorios del mundo iberoamericano. Enmarca todos sus proyectos en el modelo conceptual de Habilidades para la Vida.

¿Qué es “TransCURSO”?

El TransCurso es un espacio de formación online, alojado en Moodle, que consta de 12 unidades (una por semana), para realizar un entrenamiento básico alrededor de las 10 Habilidades para la vida. Tiene una duración de 60 horas que cada quien adapta fácilmente a sus jornadas laboral y familiar (no son en tiempo real).

Se caracteriza por tener diversidad de recursos audiovisuales breves y ágiles y por la realización de ejercicios prácticos, ligados a la vida cotidiana de las personas participantes, escenario por excelencia para el entrenamiento de las Habilidades para la Vida. Dichas tareas se complementan con la interacción que se logra entre las personas participantes, creando un ambiente agradable que nos ha permitido permanecer sin ninguna deserción por aburrimiento o desinterés. Es un curso tutorizado en el que profesionales de nuestra organización acompañan activamente al grupo -sin calificaciones-.

Ésta será la séptima edición del TransCurso, tras haber certificado, en las anteriores, a 180 personas de España y de 16 países de América Latina.

¿Cúales son las condiciones de participación?

Este es un curso que podrá desarrollar siempre y cuando:

  • Dedique 5 horas a la semana, durante las 12 semanas del TransCurso (Del 15 de septiembre al 5 de diciembre de 2014).
  • Pueda contar con ordenador y conexión de Internet de banda ancha.
  • Publique semanalmente la tarea asignada. Al término del curso, todas las personas que realicen el 70% de éstas recibirán la correspondiente certificación.
  • Cancele el importe de la matrícula por valor de 250€

¿Cómo inscribirse?

Puede realizar su automatrícula, entre el 18 de agosto y el 12 de septiembre, dándose de alta en nuestra escuela y realizando allí mismo el pago.

Las plazas son limitadas.

La Dirección de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, a través del proyecto "De otra forma es posible. Las habilidades para la vida al servicio del bienestar juvenil", ofrece, a manera de beca, 6 plazas con precio reducido (100€) a personas que formen parte de Asociaciones del País Vasco.

No aplica la automatrícula. Consultar condiciones: comunicacion@edex.es

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Más información

Si necesita más información puede contactar con Gladys Herrera: comunicacion@edex.es

Una iniciativa de:
EDEX

Para darse de baja y no recibir más información o modificar sus datos, envíe un correo a esta dirección: edex@edex.es 

TransCURSO

BIZITZARAKO TREBETASUNAK IKASTEKO ON LINE PRESTAKUNTZA

http://escuela.habilidadesparalavida.net/

Zazpigarren edizioa: 2014ko irailaren 15etik abenduaren 5era

Nortzuk gara?

EDEX irabazi-asmorik gabeko erakunde independentea eta profesionala da, eta gizarte eta hezkuntza arloko ekintzarekiko konpromisoa du. 1973an sortu zen Bilbon eta, ordutik, ekimen ugari bultzatzen ditu Euskal Herrian nola Iberoamerikako lurralde askotan ere. Bere egitasmo guztiak Bizitzarako trebetasunak kontzeptuzko ereduaren baitan burutzen ditu.

Zer da “TransCURSO”?

TransCurso bizitzarako 10 trebetasunen inguruko oinarrizko ezagutzak jasotzeko on line prestakuntzarako gunea da; Moodlen kokatzen da eta 12 unitate ditu (bat aste bakoitzeko). 60 orduko iraupena du, eta ordu horiek erraz egokitu ditzake edonork lan eta familia bizitzaren arabera (ez dira denbora errealean bete behar).

Ikus-entzunezko baliabide laburrak, arinak eta askotarikoak izatea da bere ezaugarri nagusia, bai eta parte-hartzaileen eguneroko bizitzari lotutako ariketa praktikoak izatea ere, eta hori da, hain zuzen, Bizitzarako Trebetasunetan jarduteko erarik egokiena. Zeregin horiekin batera, parte-hartzaileen arteko interakzioa lortzen da, haien artean giro oso atsegina lortuz. Horren erakusgarri da inork ez duela ikastaroa utzi asperduraren edo interesik ez izatearen ondorioz. Gure erakundeko profesionalek betetzen dituzte ikastaro honetako tutoretza lanak eta taldeari aktiboki laguntzen diote, kalifikaziorik jarri gabe.

TransCursoren zazpigarren edizioa izango da. Aurreko edizioetan, Espainian 180 pertsonek eta Latinoamerikako herrialdeetan 16 pertsonek lortu zuten ziurtagiria.

Zeintzuk dira parte hartzeko baldintzak?

Ikastaro hau egiteko, honako hauek bete beharko dira:

  • TransCurso ikastaroak irauten duen 12 asteetan (2014ko irailaren 15etik abenduaren 5era), astero 5 orduz aritzea.
  • Ordenagailua eta banda zabaleko Interneteko konexioa izatea.
  • Astero emandako lana argitaratzea. Ikastaroaren amaieran, eskatutako lanen % 70a betetzen duten pertsona guztiek ziurtagiria jasoko dute.
  • Matrikularen 250 €-ko zenbatekoa ordaintzea.

Nola eman daiteke izena?

Automatrikula abuztuaren 18tik irailaren 12ra bitartean egin dezakezu, gure eskolan alta emanez eta eskolan bertan ordainketa eginez.

Plazak mugatuak dira.

Halaber, Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak, “Beste modu batera egin daiteke. Bizitzarako trebetasunak gazteen ongizatearen zerbitzura” egitasmoaren bidez, prezio murriztuko 6 plaza eskainiko dizkie, beka modura, Euskal Herriko Elkarteetan parte hartzen duten pertsonei.

Ez da automatrikula aplikatzen. Baldintzak kontsultatu: comunicacion@edex.es

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Informazio gehiago

Informazio gehiago nahi izanez gero, Gladys Herrerarekin harremanetan jar zaitezke: comunicacion@edex.es

 

Ekimenaren sustatzailea:
EDEX

Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: edex@edex.es