Ez baduzu behar bezala ikusten klikatu hemen

castellano

IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOKO I. JARDUNALDIAK

Herritartasunerako gaitasuna eta ekimenerako gaitasuna lantzeko eredu berritzailea.

Hizlariak

Roser Batlle. Pedagogoa. Centro Promotor de Aprendizaje-Servicio de Cataluñako koordinazio-taldeko kidea. Emprendedora Social Ashoka 2008 erakundeko kidea.

Pedro Uruñuela. Batxilergoko katedraduna. Ikasketa eta Zerbitzuaren sustatzailea. Hezitzailea, herritartasunean espezialista.

 

Lekua:

Santa Klara Kultur Zentroa
Casilda Iturrizar kalea 10, Portugalete.


Egunak:

Azaroaren 2a eta 3a.


Ordutegia:

17:30etik 20:30era

 

Aurkezpena

Zerbikas Fundazioa Euskadin Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa (I+ZS) sustatzen duen irabazi asmorik gabeko erakundea da. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren laguntzarekin, Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioko I. jardunaldiak antolatu ditu, irakasleak prestatu eta hobetzeko Garatu 2010-2011 Planaren barruan.

Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa elkarkidetzari begira sortutako hezkuntza-eredua da. Eredu horren bidez, haur eta gazteek komunitateko beharrei erantzuteko esperientziak diseinatu eta garatzen dituzte, artean orotariko arloetako ikaskuntzak ematen direlarik.

Ikaskuntza eta zerbitzua, biak biltzen ditu proiektu berean I+ZS, eta berariaz lantzen dira edukiak, balioak, jarrerak eta gaitasunak.

Metodologia honen bidez, ikaskuntza benetako egoeretara ekartzen da, ikaskuntzari berari zentzua eta erabilera soziala emanez. Era berean, oinarrizko gaitasunen garapena errazten da, bereziki bi hauek landuta:

 • Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
 • Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Burututako esperientzien planifikazioak, garapenak eta ebaluazioak norberaren errekurtsoak aktibatzen ditu, gizarteko arazoak ulertzeko eta haiei aurre egiteko, betiere, kolaborazioan oinarritutako ikaskuntzara eta gizartearen aldeko jarreretara lerratuta.

Hezkuntza proposamena hobeto ulertzeko, I. jardunaldiotan, gure komunitatean burututako esperientzien berri izango dugu, esperientzietako protagonisten ahotik.

Jardunaldietako parte-hartzaileek doan jasoko dute Zerbikas Fundazioak sortutako Gida Praktikoen bilduma:

 • Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioa. Erabilerarako gidaliburua.
 • Nola egin Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioko proiektu bat.

Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa eta Oinarrizko Gaitasunen garapena.

Helburuak

 • Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioaren oinarri kontzeptual eta metodologikoak aurkeztea.
 • Ikasleen artean Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioko esperientzien garapena ahalbidetzea.

Hartzaileak

Unibertsitateaz kanpoko Heziketa Zikloetako irakasleak:

 • Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.
 • Lanbide-heziketa.
 • Hasierako lanbide-prestakuntzarako programetako irakasleak.
 • Batxilergoa.

Lehentasun zerrendari jarraituta, ondokoek ere sarbidea izango dute, aforoa bete artean:

 • Unibertsitateko irakasleak.
 • Gizarte ekintzako hirugarren sektoreko erakundeetako profesionalak eta boluntarioak.
 • Gazteentzako erakundeak.
 • Aisialdiko taldeak.

Programa

Azaroak 2

 • Parte-hartzaileen harrera eta dokumentazioaren banaketa.
 • Inaugurazioa
 • Zer da Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa?
 • Nola egin Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioko proiektu bat.

Azaroak 3

 • Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioko esperientziak. Euskal Autonomia Erkidegoko gazteen proiektu aurkezpenak.
 • Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa eta Gizarterako eta herritartasunerako gaitasunaren garapena.
 • Amaiera.

jardunaldiak bukatzean, bertaratutakoek egiaztagiria jasoko dute, jardunaldiotan parte hartu izanaren frogagarri.

Informazio gehiago

Víctor Moreno
info@zerbikas.es
696 785 461

Izen-ematea

Partaidetza doakoa da. Izen-ematea on line egin daiteke, edo honekin batera banatutako izen-emateko txostena bete eta bidalita:

Telefonoz ere eman dezakezu izena.
Víctor Moreno
696 785 461

Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: info@zerbikas.es.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara: info@zerbikas.es.


Si no puede ver correctamente este correo electrónico pulse aquí

euskera

I JORNADAS DE APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO.

Un modelo innovador para el desarrollo de la competencia ciudadana y la iniciativa personal.

Ponentes

Roser Batlle. Pedagoga. Miembro del grupo coordinador del Centro Promotor de Aprendizaje-Servicio de Cataluña y Emprendedora Social Ashoka 2008.

Pedro Uruñuela. Catedrático de Bachillerato. Promotor del Aprendizaje y Servicio y educador especializado en ciudadanía.

 

Lugar:

Centro Cultural de Santa Clara

C/ Casilda Iturrizar 10,  Portugalete.

Días:

2 y 3 de noviembre

Horario:

17:30 a 20:30

Zerbikas Gobierno Vasco
 

Presentación

Zerbikas Fundazioa es una entidad no lucrativa cuya misión es la promoción del Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) en Euskadi. Con el apoyo del Departamento de Educación Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, organiza las I Jornadas de Aprendizaje y Servicio Solidario, en el marco del Plan Garatu 2010-2011 de formación y perfeccionamiento del profesorado.

El Aprendizaje y Servicio Solidario es un modelo educativo en clave de solidaridad. En él, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, diseñan y protagonizan experiencias para atender necesidades comunitarias, al tiempo que desarrollan aprendizajes en diversos ámbitos.

EL AySS combina aprendizaje y servicio en un mismo proyecto en el que, de manera intencionada, se abordan contenidos, valores, actitudes y destrezas.

Es una metodología que transfiere los aprendizajes a situaciones reales, dotándoles de sentido y utilidad social. Facilita el desarrollo de las competencias básicas, con particular acento en dos de ellas:

 • Competencia social y ciudadana.
 • Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

La planificación, desarrollo y evaluación de las experiencias realizadas, permite movilizar recursos personales para comprender las problemáticas sociales y actuar sobre ellas, favoreciendo el aprendizaje colaborativo y las conductas  prosociales.

Para poder entender mejor esta propuesta educativa, estas I Jornadas contarán con ejemplos de experiencias llevadas a cabo en nuestra comunidad, que serán narradas por sus protagonistas.

Quienes participen en las Jornadas recibirán gratuitamente la colección de Guías Prácticas elaboradas por Zerbikas Fundazioa:

 • Aprendizaje y Servicio Solidario. Guía de bolsillo
 • Cómo iniciar un proyecto de Aprendizaje y Servicio Solidario
 • Aprendizaje y Servicio Solidario y desarrollo de las competencias básicas.

Objetivos

 • Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos del Aprendizaje y Servicio Solidario.
 • Propiciar el desarrollo de experiencias de Aprendizaje y Servicio Solidario entre el alumnado.

Dirigido a

Profesorado de cualquier ciclo formativo no universitario:

 • Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
 • Formación profesional.
 • Profesorado de Programas de Cualificación Profesional Inicial.
 • Bachillerato.

Respetando esta preferencia, también podrán acceder a las mismas hasta cubrir el aforo:

 • Profesorado universitario.
 • Profesionales y voluntariado de entidades del tercer sector de acción social.
 • Entidades juveniles.
 • Asociaciones de tiempo libre.

Programa

Día 2 de noviembre

 • Registro de participantes y entrega de documentación.
 • Inauguración.
 • ¿Qué es el Aprendizaje y Servicio Solidario?
 • ¿Cómo desarrollar un proyecto de Aprendizaje y Servicio Solidario?

Día 3 de noviembre

 • Experiencias de Aprendizaje y Servicio Solidario. Jóvenes de la Comunidad Autónoma del País Vasco presentan sus proyectos.
 • Aprendizaje y Servicio Solidario y desarrollo de la competencia social y ciudadana.
 • Clausura.

Al término de las Jornadas, las personas concurrentes recibirán una acreditación donde se hará constar su participación en las mismas.

Más información

Víctor Moreno
info@zerbikas.es
696 785 461

Inscripción

La participación en las Jornadas es gratuita. La inscripción puede hacerse on line o cumplimentando el boletín de inscripción adjunto y enviándolo:

También puedes realizar tu inscripción telefónicamente.
Víctor Moreno
696 785 461

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: info@zerbikas.es.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a info@zerbikas.es con sus datos actualizados.

Eusko Jaurlaritza Zerbikas