Ez baduzu behar bezala ikusten klikatu hemen

castellano

GARATU 2010-2011-IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA

Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa. Oinarrizko trebetasunen garapena, herritarren parte-hartzearen bitartez.

Irakasleak:

Rafael Mendia.
Zerbikas Fundazioaren presidentea.

Maria Asunción Olano.
Zamakola-Juan Delmás LHIren zuzendaria.

José Antonio Larrauri.
Bilboko Berritzeguneko Bizikidetza aholkularia.

 

Lekua:
Peñascal Fundazioa.
Boluetabarri eraikina.
Bilbao-Galdakao errepidea 10. Boluetako Metroaren irteeraren ondoan

Egunak:
Azaroaren 15, 16, 17, 22 eta 23an
Ordutegia:
17:00etatik 20:00etara

 

Aurkezpena

Ikasleengan oinarrizko gaitasunak garatzeko erarik eraginkorrena esperientzia praktikoa da. Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioak pentsamendu estrategikoa benetako eszenatoki batean garatzeko aukera eskaintzen du, herritartasun aktiboa gauzatuz. Ingurua aztertzen da, proiektu bat sortu, planifikatu, garatu eta ebaluatzeko.

Zerbikas Fundazioa Euskadin Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa sustatzen duen erakundea da. Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa edukien, balioen, jarreren eta trebetasunen arloko prestakuntza ahalbidetzen duen eredu pedagogikoa da. Horretarako, komunitatearen aldeko zerbitzu solidarioa egiten da.

Neska-mutikoak eta nerabeak ekintza solidarioen protagonista bihurtzen dira, beraien garapen pertsonala ahalbidetuz. Herritarren parte-hartzearen esperientziatik abiatuta, beraien autonomia eta ekimen pertsonala garatzeko oinarrizkoak diren ezagutzak, trebetasunak eta balioak ikasten dituzte.

Ikasleen benetako parte-hartzearekin, trebetasunen garapenerako oinarrizkoa den alderdi bat eskaintzen dugu: ikasketak testuinguruan kokatzea. Ikasi beharreko edukiak benetako egoeretan planteatzen ditugu, zentzua eta funtzionaltasuna har ditzaten.

Helburuak

 • Ikasketa eta Zerbitzu solidarioaren eredu pedagogikoa irakaslegoarekin hausnartu.
 • Irakasleei metodologia bat ematea, ikasleen oinarrizko trebetasunak garatzeko.
 • Ikasleen artean Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioko esperientzien garapena ahalbidetzea.

Nori zuzendua

Unibertsitatetik kanpoko irakaslegoari.

Edukiak

I. blokea. Zer da Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa?

 • Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioaren oinarri kontzeptualak eta pedagogia.
 • Ereduan oinarrituta egin daitezkeen ikasketak eta zerbitzuak. Adibide praktikoak.
 • Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioaren pedagogiaren abantailak.

II. blokea: Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa eta Oinarrizko Trebetasunen garapena.

 • Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa, trebetasunak garatzeko metodologia.
 • Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa eta oinarrizko trebetasunak, banan-banan.
 • Eta orain, nola hasiko gara?

III. blokea. Nola egin Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioko proiektu bat.

 • Ideia baten atzetik: beharrezkoak diren zirriborroa eta koordinazioak prestatzea.
 • Proiektuaren garapenaren etapak: plangintza, prestaketa, betearazpena, itxiera eta ebaluazio multifokala.
 • Gure proposamenak diseinatzen. Adibide praktikoak.

Informazio gehiago

Víctor Moreno
info@zerbikas.es
696 785 461

Izen-ematea

Matrikulazio-epea: irailaren 6tik 24ra, Garatu webgunean.

Informazio gehiagorik ez jasotzeko eta baja emateko, email bat bidali helbide honetara: info@zerbikas.es.
Emailaren datuak aldatu nahi ez gero, zeure datu eguneratuekin erantzun helbide honetara: info@zerbikas.es.


Si no puede ver correctamente este correo electrónico pulse aquí

euskera

GARATU 2010-2011-PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO

Aprendizaje y Servicio Solidario.
Desarrollo de las competencias básicas
mediante la participación ciudadana.

Profesorado

Rafael Mendia.
Presidente de Zerbikas Fundazioa.

Maria Asunción Olano.
Directora del CEP Zamakola-Juan Delmás.

José Antonio Larrauri.
Asesor de Convivencia del Berritzegune de Bilbao.

 

Lugar:
Fundación Peñascal.
Edificio Boluetabarri.
Carretera Bilbao Galdakao nº 10.
Junto a la salida del Metro Bolueta.

Días:
15, 16, 17, 22 y 23 de noviembre
Horario:
17:00 a 20:00

Gobierno Vasco Zerbikas
 

Presentación

Aprender sobre la experiencia práctica, es una de las maneras más eficaces de desarrollar las competencias básicas en el alumnado. El AySS ofrece la oportunidad de desarrollar un pensamiento estratégico en un escenario real, ejerciendo la ciudadanía activa. Analizando el entorno, para crear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

Zerbikas Fundazioa es la entidad promotora del Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) en Euskadi. El AySS es un modelo pedagógico que favorece la formación en contenidos, valores, actitudes y competencias, mediante la realización de un servicio solidario a la comunidad.

Promueve que niñas, niños y adolescentes se transformen en protagonistas de acciones solidarias favoreciendo su desarrollo personal. Aprenden desde la experiencia de la participación ciudadana, conocimientos, destrezas y valores fundamentales para el desarrollo de su autonomía e iniciativa personal.

Con la participación real del alumnado, aportamos un aspecto fundamental para el desarrollo de las competencias: la contextualización de los aprendizajes. Planteamos los contenidos a estudiar en situaciones reales, de manera que puedan adquirir sentido y funcionalidad.

Objetivos

 • Compartir con el profesorado el modelo pedagógico del Aprendizaje y Servicio Solidario.
 • Facilitar al profesorado un metodología para el desarrollo de las competencias básicas del alumnado
 • Propiciar el desarrollo de experiencias de Aprendizaje y Servicio Solidario entre el alumnado.

Dirigido a

Profesorado no universitario en general.

Contenidos

Bloque I. ¿Qué es el Aprendizaje y Servicio Solidario?

 • Bases conceptuales y pedagogía del AySS.
 • Aprendizajes y servicios posibles desde el modelo. Ejemplos prácticos
 • Ventajas de la pedagogía del AySS.

Bloque II: Aprendizaje y Servicio Solidario y desarrollo de las Competencias Básicas

 • AySS una metodología para el desarrollo de las competencias.
 • El AySS y las competencias básicas, una a una.
 • Y ahora, ¿cómo empezamos?

Bloque III. Cómo realizar un proyecto de Aprendizaje y Servicio Solidario.

 • Persiguiendo una idea: elaboración del borrador y las coordinaciones necesarias
 • Etapas en el desarrollo del proyecto: planificación, preparación, ejecución, cierre y evaluación multifocal.
 • Diseñando nuestras propuestas. Ejemplos prácticos.

Más información

Víctor Moreno
info@zerbikas.es
696 785 461

Inscripción

Plazo de matriculación: del 6 al 24 de septiembre, a través de la web de Garatu.

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: info@zerbikas.es.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a info@zerbikas.es con sus datos actualizados.

Zerbikas Eusko Jaurlaritza